Rodzaje Chmur Obliczeniowych
Cloud Computing

Czym jest Cloud Computing (Chmura obliczeniowa) ?
Najprościej mówiąc Cloud Computing polega na przetwarzaniu danych na zewnętrznych serwerach co przekłada się na mniejsze koszta utrzymania infrastruktury informatycznej poprzez mniejsze zużycie energii oraz serwisowania i modernizacji lokalnych serwerów. Praca oraz przechowywanie wszystkich aplikacji i informacji nie odbywa się bezpośrednio na naszych komputerach lecz na zewnętrznych serwerach umieszczonych poza lokalną siecią.

Chmura jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw pozwalająca znacznie zredukować koszta ew zakupu samodzielnych serwerów oraz ich serwisowania.

Korzyści stosowania Cloud Computing:

W 2012 roku Komisja Europejska przeprowadziła badania wśród przedsiębiorstw, z których wynika, że oszczędności związane z użytkowaniem systemu wyniosły średnio 20-25% kosztów IT.

Chmura zapewnia korzystanie z poczty, programów firmowych, wystwiania faktur, robienia kopii zapasowych i sprzedaży swoich usług z dowolnego miejsca na świecie.


Cloud Computing jest naturalną ewolucją systemu IT